ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tianjin Normal ประเทศจีนและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1402200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tianjin Normal ประเทศจีนและคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและเยี่ยมชม วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources