บรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Sustainability โดย Mr. Alex P. Mavro

au.identifier.bibno 0021-7892
au.identifier.other 0308201002
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:49Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:49Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Sustainability โดย Mr. Alex P. Mavro, Managing Partner of SIVA เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 29 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9782
dc.subject Corporate Sustainability
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Mavro, Alex P -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Sustainability โดย Mr. Alex P. Mavro en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 22
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217892-1.jpg
Size:
171.39 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217892-2.JPG
Size:
148.88 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217892-3.JPG
Size:
158.14 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217892-4.JPG
Size:
172.21 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217892-5.JPG
Size:
150.15 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture