คุณอนุสรณ์ อมรฉัตร

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
4 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (October-December 2001), 27-30
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
หลังจากจบ ABAC แล้วคุณอนุสรณ์ได้ไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านการตลาดที่รัฐ Missouri สหรัฐอเมริกา ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน คุณอนุสรณ์จึงกลัวว่าจะหางานทำที่เมืองไทยไม่ได้ แม้ว่าจะเรียนจบปริญญาโทจากสหรัฐฯ ก็ตามจึงได้ ติดต่อไปหา Brother Serial ขอสมัครเป็นอาจารย์สอนที่ ABAC Brother เห็นว่าผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลย กลัวว่าจะสอนไม่ได้ เราก็ดื้อเขาทุกวันจนกระทั่งเขารับเราจนได้ ตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากว่ากลับมาเมืองไทยแล้วจะไม่มีงานทำ เลยคิดยอู่อย่างเดียวว่าต้องไปเป็นอาจารย์สอนก่อน หลังจากที่ Brother ตอบตกลง บังเอิญผมได้ไปเห็นประกาศรับสมัครพนักงานของบริษัท CP ก็เลยลองเข้าไปสมัครและได้สัมภาษณ์ ปรากฎว่าผ่านก็เลยเข้าทำงานที่ CP ทำให้ต้องลาออกจากการเป็นอาจารย์สอนประจำมาเป็นอาจารย์สอนพิเศษแทนทำงานที่ CP ได้ประมาณ 1 ปี ก็ย้ายไปทำงานที่บริษัทจำหน่ายบุหรี่ชื่อบริษัท Phillip Morris ในตำแหน่ง repressentative
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources