งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2560

Published date
2560-04-12
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2560 จัดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ศาลาจตุรมุขไพจิตร และบริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่อรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร โดยมีภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources