ผู้บริหารจาก The Geneva Graduate Institute of International Studies and Development ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1706200923
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Prof. Philippe Burrin, ผู้บริหารจาก The Geneva Graduate Institute of International Studies and Development ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ Dr. Ioan Voicu อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources