คณาจารย์และนักศึกษาจาก Western University ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1305201323
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Western University ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี Mr. Glen Vivien Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources