ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต : ศึกษากรณีความรับผิดอันเกิดจากการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต

Published date
2555
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 343.5930999 ก714ค 2555
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
185 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
The liability of internet service provider : a case study on liability arising from the storage of data in the sale of pirated goods through internet
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
ไทย
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections