แข่งขัน Au Crossword Game Invitation 2004

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1908200434
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ทและคำคมประเทศไทย จัดการแข่งขัน Au Crossword Game Invitation 2004 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สมพิศ ป.สัตยารักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และครูร่วมงาน นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources