ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2553

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
905201001
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
CIDE Student Orientation, Semester 1/2010, College of Internet Distance Education, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources