ประชุมนักศึกษาในกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1903201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ประชุมนักศึกษาในกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Ms. Diana Richard Mlewa นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม African Student Community โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง SR416 อาคาร St. Raphael Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources