ลงนาม ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ และ ฟร้องซ์ เอิร์ท เดน โบการ์ด กก.ผจก. บริษัท เอสไอเอ็ม อินดัสตรี ลงนามข้อตกลงจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง สำหรับฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ที่ ม.อัสสัมชัญ

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า