นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0204200814
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
62 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณและรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร. กิติมา ปรีดีดิลก รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources