ค่าสินไหมทดแทนจากการเจ็บป่วยที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน

Published date
2551
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 346.086382 ก726ค 2551
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
80 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
The compensation for the employee's illness due to performing of work : case study on non-sudden illness
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
ไทย
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections