ค่าสินไหมทดแทนจากการเจ็บป่วยที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน

au.identifier.bibno 0021-7793
au.identifier.callno ว.พ. 346.086382 ก726ค 2551
dc.contributor.advisor วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
dc.contributor.author กุลนิภา โพธิ์อบ
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:22Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:22Z
dc.date.issued 2551
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 80 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1143
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ประกันสุขภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other ประกันสุขภาพ -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other ค่าสินไหมทดแทน
dc.title ค่าสินไหมทดแทนจากการเจ็บป่วยที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน en_US
dc.title.alternative The compensation for the employee's illness due to performing of work : case study on non-sudden illness
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-217793.PDF
Size:
4.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-217793.PDF
Size:
239.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections