โครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ Undergraduate Financial Case Competition (UFCC)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3011201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
39 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ Undergraduate Financial Case Competition (UFCC) มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources