ผู้บริหาร The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1203201323
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Yoichi Terashita, Vice President of The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto Japan และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกัน โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องรับรอง VIP อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources