ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ศึกษาเฉพาะกรณีการนำเอาคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ามาประสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ

Published date
2549
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 346.0488 ป496ป 2549
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
180 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
The problems on the determination of distinctiveness of trademarks : case study on the unusual combination of descriptive terms
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections