ประชุมวิชาการและถวายปริญญาพระภิกษุ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2501200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมวิชาการและถวายปริญญาพระภิกษุ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ณ ห้อง D33 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources