ก้าวหน้ามาก ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และ ฟร้องซ์ เอิร์ท เดน โบการ์ด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลองรุ่น A320 JAR FSTD A Level D สำหรับเปิดหลักสูตรวิศวะการบินฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาและนักบินอาชีพ ที่ ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันก่อน

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า