ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2554

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2209201100
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources