นิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1011200803
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
201 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี ของคณะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร Montfort Del Rosario School of Architecture and Design วิืทยาเขตสุุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources