บรรยายพิเศษเรื่อง A series of professional development seminar

Published date
2545-02-08
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง A series of professional development seminar โดย Prof. Alan Maley คณบดีสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources