ดร.วิกโก้ โซการ์ด และคณะนักศึกษาจาก Ansgar University ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-0936
au.identifier.other 0504201323
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2013/Activity_Int_2013/220936_5_4_2013/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:31:19Z
dc.date.available 2015-07-03T05:31:19Z
dc.description ดร. วิกโก้ โซการ์ด และคณะนักศึกษาจาก Ansgar University ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 81 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11045
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษาจาก Ansgar University ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.subject.other โซการ์ด, วิกโก้ -- กิจกรรม
dc.title ดร.วิกโก้ โซการ์ด และคณะนักศึกษาจาก Ansgar University ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files