งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412199800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
101 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541
AU Academic Awardsมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541
คริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2541 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 ณ วิทยาเขตหัวหมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และพิธีมอบรางวัล AU Academic Awards โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 การออกร้านซุ้มเกมส์ของนักศึกษาจากชมรมต่างๆ และการแสดงบนเวทีจากนักศึกษาและศิลปิน ณ บริเวณ King's Lawn อาคารเฉลิมรัชมงคล และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location