ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา MITCIS, CEM, IEC Programs บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2212200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Last Orientation: GSIT.COMmunity, Asssumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา MITCIS, CEM, IEC Programs เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซิตี้แคมปัส อาคารเซ็นทรัลเวิร์ล พลาซ่า โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources