บรรยายพิเศษและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการ e-SMEs University

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1009200901
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
74 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดบรรยายพิเศษและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการ e-SMEs University เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources