สัมมนาเรื่อง Students Roles in Peace and Community Building

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2601201143
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
139 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Students Roles in Peace and Community Building เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ ผู้อำนวยการ John Paul II Center for Catholic Social Thought เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources