ปรมิตร ศรีกุเรชา

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (Mar 2012), 40-41
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณปรมิตรเพิ่มเติมว่า "เราตั้งใจสร้างห้องแล็บต่างๆ เช่น ห้องแล็บจำลองหุ่นยนต์ ห้องเย็บปักถักร้อย ห้องทำอาหาร ฯลฯ เพราะเราไม่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้แค่ในตำรา แต่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมคงบคู่กันไปด้วย เด็กสมัยใหม่ค่อนข้างเหินห่างคุณธรรม ทางโรงเรียนก็จะให้ความสำคัญในจุดนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านวิชาการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources