โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบประจำปี 2552 (IAIDAC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0407200903
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
ประชุมสภาวิชาการคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบประจำปี 2552 IAIDAC เมื่อวันที่ 4, 11-12 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร Montfort Del Rosario School of Architecture and Design วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources