งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2534 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1502199104
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 1991
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2534 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2534 โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources