ประชุมเตรียมจัดงาน 336 ปี การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Published date
2545-01-10
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมจัดงาน 336 ปี การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร CL วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร นักบวช ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources