บรรยายพิเศษเรื่อง Entrepreneurship

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3006201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Entrepreneurship’’ โดย Mr. Michel Le Quellec (CEO) จาก Wall Street South Eeast Asia ณ ห้องบรรยาย Salle D’Expo อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources