หัวอกผู้ปกครอง

Published date
2536
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ. 2536. หัวอกผู้ปกครอง ใน ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษาและนักบริหารการพัฒนา : ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ, หน้า 164-166. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัชัญ
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections