อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8624
au.identifier.other 0404200829
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:10Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:10Z
dc.description อาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 โดยมี ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 20 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10605
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files