งานวันอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2561

Published date
2561-08-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
72 ภาพ
Other title(s)
Assumption Day
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานวันอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2561 จัดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดเกียรติและสดุดีพระแม่พระอัสสัมชัญ มีกิจกรรมคือ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ St. Louis Marie de Montfort โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานในพิธี และพิธีสวมมงกุฎแม่พระ โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ บริเวณหน้าอาคารอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ (Cathedral of Learning) พร้อมด้วย นักบวช ผู้บริหาร คณาจาย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี วันอัสสัมชัญตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี และมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกปี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources