นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0904200814
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาปริญญาโทและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 โดยมี ดร. กิติมา ปรีดีดิลก รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources