ประกาศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ขยายเวลาข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Published date
2021-04-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
ขยายเวลาข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections