ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเรือนนอน Shelter Designing Contest

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0508200503
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเรือนนอน Shelter Designing Contest เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 ณ ห้องD42 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources