คณะผู้บริหารและนักศึกษา Surana College Center for Post Graduate Studies ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0303200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารและนักศึกษา Surana College Center for Post Graduate Studies ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources