ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Middlesex ประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1302200400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Middlesex ประเทศอังกฤษเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา และร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้การต้อนร้บ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources