ประชุมนานาชาติ International Meeting the Constribution of Scholars to the Public Debate on Drugs : from Local Studies to International Exchange

au.identifier.bibno 0021-6925
au.identifier.other 2704200933
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:28Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:28Z
dc.description สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ International Federation of Catholic Universities, Center for Coordination of Research, University and Drugs Use/Abuse. Local Studies in Latin America and Asia จัดประชุมนานาชาติ International Meeting the Constribution of Scholars to the Public Debate on Drugs : from Local Studies to International Exchange ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร และห้องโกมุทวนา อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
dc.format.extent 161 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11517
dc.subject.other ประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสถาบันวิจัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title ประชุมนานาชาติ International Meeting the Constribution of Scholars to the Public Debate on Drugs : from Local Studies to International Exchange en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files