รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-11-22
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543
โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources