งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2527

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412198400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
122 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2527
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2527 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2527 โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การออกร้านเล่นเกมส์ การแข่งขันโต้วาที และการแสดงบนเวทีของนักศึกษาและศิลปิน ณ บริเวณจตุรัสเซนต์เมรี่ และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมีภราดาทินรัตน์ คมกฤส เป็นผู้ทำพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานดังกล่าว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources