อาจารย์สุวัฒน์ วัฒนาเกียรติคุณ อาจารย์ภาควิชา Advertising คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ "ผมไม่ใช่นักวิชาการป้อนความสำเร็จรูปให้กับนักศึกษา แต่ผมเป็นนักวิชาการเชิงปฏิบัติการ"

Published date
2539
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2539), 20-21
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผมไม่ใช่นักวิชาการป้อนความรู้สำเร็จรูปให้กับนักศึกษา แต่ผมเป็นนักวิชาการเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เหตุการณ์จริงของการทำงานปฏิบัติการเข้ามาประกอบในการเรียนการสอน "ถ้อยคำของอาจารย์สุวัฒน์ประกอบกับความเอาใจใส่ทุ่มเทกำลังกายถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์ของตน ด้วยเทคนิคการสอนเชิงปฏิบัติการ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าคณะที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่นาน แต่กลับสามารถผลิตบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่สังคมได้ทัดเทียมกับสถาบันอื่น
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources