พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2006201329-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
242 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2556 จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลแก่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษาผู้ที่มีการเรียนดี โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources