ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด AU Photo Contest 2008

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1912200817
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย Au Photo Contest 2008 : Award Ceremony เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources