บรรยายพิเศษเรื่อง Sages and a Civil Society

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2807200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Sages and a Civil Society เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมี คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources