สัมมนา Nursing Student Preparation for ICN Congress

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0105200509
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Nursing Student Preparation for ICN Congress เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ณ ห้อง Common Room อาคารหอพัก King David วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources