นักศึกษาSt. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดียศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0207200807
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษา St. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วิชิตณรงค์ พุกกะคุปต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Dr. Win Tin หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources