นักศึกษาSt. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดียศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8717
au.identifier.other 0207200807
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:54Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:54Z
dc.description นักศึกษา St. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วิชิตณรงค์ พุกกะคุปต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Dr. Win Tin หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 29 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10048
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษา St. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล -- กิจกรรม
dc.subject.other วิชิตณรงค์ พุกกะคุปต์ -- กิจกรรม
dc.subject.other Win, Tin -- กิจกรรม
dc.title นักศึกษาSt. Vincent Pallotti College ประเทศอินเดียศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 13
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208717-1.JPG
Size:
259.09 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208717-2.JPG
Size:
180.69 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208717-3.JPG
Size:
195.59 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208717-4.JPG
Size:
145.46 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208717-5.JPG
Size:
186.45 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture